• Post author:

W zależności od wyników badań jakie są udostępniane przez różne instytucje ok. 33-36% Polaków nie posiada żadnych oszczędności. Z kolei 29% spośród osób posiadających oszczędności ma jedynie mniej niż 1000 PLN w różnej formie. Wobec różnego rodzaju napięć geopolitycznych, wojny, wysokiej inflacji oraz innych czynników inwestowanie i oszczędzanie na emeryturę oraz na nieprzewidziane wydatki jest odpowiednim działaniem. Warto zatem znać inne powody dlaczego warto oszczędzać i inwestować oraz w jakie są ku temu najlepsze sposoby.

Dlaczego warto inwestować i oszczędzać na emeryturę?

Tak jak zostało to opisane powyżej w związku z wieloma czynnikami warto byś zaczął interesować się tematem oszczędzania na emeryturę oraz inwestowania. Podstawowym powodem, który sprawia, że istotnie warto się tym zainteresować jest zbiór wydarzeń z ostatnich dwóch lat. Nieprzewidziane wydarzenia jak wybuch pandemii, wojna, wysoka inflacja, rosnące stopy procentowe czy też np. kryzys klimatyczny sprawiają, że dobrze jest mieć finansową poduszkę bezpieczeństwa.

Gospodarka – podobnie jak życie – rozwija się w oparciu o cykle, w których przez większość czasu trwa wzrost i rozwój gospodarczy. W pewnych momentach może jednak przyjść kryzys lub spowolnienie gospodarcze. Wówczas, poza wyżej wymienionymi zjawiskami, może grozić Ci na przykład utrata pracy, zmniejszenie wynagrodzenie przez pracodawcę czy też jeszcze wyższa inflacja i wzrost cen wszelkiego rodzaju dóbr i usług. Wówczas dobrze jest mieć pewne zapasy finansowe, które pomogą przetrwać najgorszy okres do np. znalezienia innej pracy. Natomiast jeśli nawet pdo względem gospodarczym wszystko jest w porządku to po prostu warto byś oszczędzał i inwestował na swoją emeryturę.

W jaki sposób oszczędzać i inwestować na emeryturę?

Choć oszczędzanie i inwestowanie na emeryturę może wydawać Ci się skomplikowane to istnieje kilka sposobów na to by efektywnie oszczędzać jednocześnie bez konieczności mocnego zaciskania pasa. Do tego typu sposobów zaliczają się:

  1. Wydawaj mniej niż wynoszą Twoje miesięczne zarobki – jest to najprostszy sposób na rozpoczęcie procesu oszczędzania i inwestowania na emeryturę. By tego dokonać wystarczy, iż w danym miesiącu usiądziesz z kartką papieru lub np. formularzem w Excel’u i wypiszesz wszystkie swoje miesięczne dochody oraz stałe wydatki. Zaliczają się do nich np. czynsz, opłaty za media w domu, opłaty za telefon, Internet, koszty paliwa (jeżeli posiadasz auto) itp. Następnie kwota, która pozostaje po odjęciu wydatków to kwota, którą możesz swobodnie dysponować. Warto wówczas byś np. z kwoty wolnej odjął pewną sumę pieniędzy i przeznaczył je na oszczędności;
  2. Stosuj zasadę „5-tki” i „15-tki” – jest to wciąż mało popularna zasada, która pomimo tego idealnie sprawdza się wśród osób stosujących się do niej. Mowa tutaj o oszczędzaniu 5% swoich miesięcznych dochodów netto „zasada 5-tki” lub 15% swoich miesięcznych dochodów netto „zasada 15-tki” w zależności od swoich miesięcznych zarobków. Kwotą graniczną, która oddziela od siebie te dwa progi oszczędnościowe jest kwota średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto podawanego przez GUS. Jeżeli zarabiasz miesięczne brutto do wysokości średniej krajowej za dany miesiąc, wówczas po odjęciu wszystkich kosztów stałych przeznacz na oszczędności kwotę 5% swoich wolnych środków. Jeżeli Twoje zarobki wzrosną lub po prostu zarabiasz więcej wówczas przeznacza adekwatnie 15% swojej miesięcznej kwoty wolnej od stałych wydatków.
  3. Nie zadłużaj się ponad miarę – wobec ryzyka wzrostu stóp procentowych zbyt mocne zadłużenie się może sprawić, że staniesz się szybko niewypłacalny, By tego uniknąć najpierw sprawdź na jaki cel chcesz spożytkować kredyt a następnie wraz z doradcą oblicza maksymalną kwotę jaką możesz pożyczyć na wybrany cel. Zaoszczędzone w ten sposób środki możesz przeznaczyć na oszczędności na emeryturę lub jako zabezpieczenie finansowe.

Jak widać istnieje kilka prostych sposobów na to byś oszczędzał oraz mądrze inwestował ten kapitał np. na emeryturę lub na nieprzewidziane wydatki.

Jakie są najlepsze formy oszczędzania?

Najbardziej popularną formą oszczędzania jest odkładanie pieniędzy do „skarpety” w domu lub na koncie oszczędnościowym w PLN lub walutach obcych. Istnieją jednak inne, nieco bardziej ryzykowne, ale równie dobrze sprawdzające się sposoby na oszczędzanie. Należą do nich:

  • Złoto inwestycyjne – jest ono traktowane jako „bezpieczna przystań” gdyż istnieje od ok. 5.000 lat i jest traktowane jako zabezpieczenie finansowe w formie fizyczne dla Ciebie oraz kolejnych pokoleń. Jako król metali szlachetnych wykazuje się np. odpornością na zniszczenia wraz z biegiem czasu. Warto jednak byś pamiętał, iż wykazuje się również zmiennością ceny w czasie dlatego warto skonsultować się z adekwatnym doradcą w sprawie zakupu metali szlachetnych;
  • Nieruchomości – są one znane każdemu i są traktowane jako bezpieczna lokata kapitału gdyż każda osoba musi gdzieś mieszkać lub prowadzić swój biznes. Jednak w obliczu wzrostu cen nieruchomości oraz stóp procentowych by inwestować w nieruchomości trzeba mieć zgromadzony większy kapitał. Dlatego dla początkującego inwestora dobrym rozwiązaniem może być inwestycja w fundusze zajmujące się budową bądź obrotem nieruchomościami;
  • Obligacje indeksowane inflacją – innym sposobem na oszczędzanie kapitału jest zakup obligacji indeksowanych inflacją. Chodzi tutaj o zakup obligacji rządowych, w których stopa procentowa tj. Twoje wynagrodzenie za pożyczony kapitał jest ruchome, w zależności od poziomu inflacji.
  • Akcje – kolejnym elementem wchodzącym w skład form oszczędzania są akcje np. spółek żywnościowych, energetycznych czy też medycznych.

Innymi, alternatywnymi formami oszczędzania na emeryturę mogą być np. ETF czyli Otwarte Fundusze Inwestycyjne bądź zakup kryptowalut. Warto jednak byś pamiętał, iż charakteryzują się one dużą zmiennością ceny w czasie dlatego warto przemyśleć kwotę inwestycji w te formy oszczędzania.

Gdzie możesz oszczędzać na emeryturę?

Poza tradycyjnymi miejscami oszczędzania na emeryturę warto również byś zainteresował się współpracą z Domem Maklerskim. Jest to instytucja, która działa jako indywidualny Fundusz bądź stanowi część instytucji finansowej jak bank. Dzięki współpracy z taką instytucją można otworzyć konto maklerskie i pomnażać zgromadzony kapitał inwestując w czasie rzeczywistym w zmiany ceny wybranych aktywów np. par walutowych, metali szlachetnych czy akcji wybranych przedsiębiorstw. Na rynku polskim jedne z najlepszych rozwiązań pod tym kątem posiadają Dom Maklerski Bossa, mBanku bądź też XTB. 

Z kolei na rynku europejskim równie atrakcyjną ofertę konta w domu maklerskim DIF Broker oraz Exante. Ze względu na prosty sposób otwarcia rachunku maklerskiego i bardzo niskie koszty prowadzenia takiego rachunku jest to świetna opcja dla osób chcących pomnażać zgromadzony kapitał. Dowiedz się więcej i zapoznaj się z ofertą oraz opiniami o DIF Broker.

Alternatywnym sposobem oszczędzania na emeryturę jest otwarcie IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) lub IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego). Ich koncepcja polega na wpłacaniu wybranej kwoty swoich środków np. 100-200 złotych miesięcznie na specjalnie utworzone konto w instytucji finansowej np. banku lub instytucji ubezpieczeniowej. Takie środki są gromadzone i, za zgodą właściciela konta, pomnażane przez wybraną instytucję dzięki czemu można gromadzić dodatkowe środki na emeryturę. 

Autorem niniejszego artykułu jest zewnętrzny dostawca tekstu i właściciel bloga facetpo30.pl nie ponosi za jego treść odpowiedzialności. Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Nie ma charakteru porady finansowej, rekomendacji dot. instrumentów finansowych lub inwestycyjnych, a także nie sugeruje strategii inwestycyjnej. Zawarte tu treści nie powinny też stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, inwestycyjnych, lub podatkowych.

Dodaj komentarz